aktualności

Czy wiesz że...?

W Polsce chronione zwierzęta muszą być zarejestrowane w Starostwie Powiatowym. Posiadanie zwierzęcia nie wpisanego do rejestru jest wykroczeniem. Na rejestrację zwierzęcia masz czas tylko do końca października 2003 roku. Rejestracji podlegają m.in. papugi, żółwie, węże boa i pytony, legwany, warany, skorpiony.


Kampania "Egzotyczni więźniowie"

Na całym świecie każdego roku w wyniku działalności człowieka bezpowrotnie giną tysiące gatunków zwierząt i roślin. Ważnym czynnikiem powodującym zagrożenie dla rzadkich gatunków jest niekontrolowany handel. Zwierzęta są albo zabijane dla cennych części ich ciała (słonie, nosorożce) albo chwytane i przewożone do dalekich krajów ku uciesze kolekcjonerów. Taki los spotyka przede wszystkim egzotyczne ryby, kolorowe ptaki, gady i płazy. Nie wszystkie gatunki rozmnażają się w niewoli, dlatego aby zaspokoić wymagania konsumentów odławia się coraz to nowe osobniki. Przewożone w fatalnych warunkach giną masowo - na 10 zwierząt przeżywa tylko jedno. Te które ocaleją, do końca swoich dni skazane są na więzienie w klatce czy akwarium.
W celu ograniczenia handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem większość krajów (w tym Polska) podpisało tzw. Konwencję Waszyngtońską, która nakłada liczne ograniczenia na przewożenie zwierząt przez granice

Po kontroli łódzkiej giełdy zoologicznej przeprowadzonej w lutym 1999 roku, policja zatrzymała siedem osób podejrzanych o łamanie ustawy o ochronie zwierząt. Tymczasowo umieszczono w ogrodzie zoologicznym prawie pięćset zwierząt (głównie żółwi stepowych) o łącznej hurtowej wartości około 30.000 złotych (z powodu chorób i złych warunków, w jakich były utrzymywane przez handlarzy, przeżyła tylko połowa zwierząt). Po wielomiesięcznym procesie, sąd uniewinnił oskarżonych ze względu na brak w owym czasie szczegółowych przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt.

Średnio na dziesięć przewożonych zwierząt, tylko jedno przeżywa.

W 1998 r. celnicy udaremnili przywóz do Polski ponad 250 okazów chronionych konwencją, w tym 64 żywych. W 1999 r. było to już ponad 500 (w tym 300 żywych), w 2000 r. - 1750 (w tym 1200 żywych). Gatunki podlegające ochronie najczęściej przemycane są do Polski drogą lotniczą. Celnicy zwykle znajdują zwierzęta martwe. W 2002 r. na Okęciu odnotowano 52 próby przemytu 215 chronionych okazów. W 2003 r. już wykryto 28 takich przypadków. W przesyłkach pocztowych znaleziono ponad 100 spreparowanych skorpionów i 30 pająków ptaszników. Poza tym w paczkach przesyłano ponad 300 motyli, chrząszczy, pluskwiaków.

(informacje za "Rzeczpospolitą" z dnia 19 kwietnia 2003 r.)Przewodnik wydany przez Ministerstwo Srodowiska

Komunikat Ministerstwa Srodowiska

Polskie nazwy gatunkowe zwierzat chronionych


sonda
Czy uważasz że domowa hodowla egzotycznych zwierząt chronionych powinna być dozwolona?

Tak, gdyż w ten sposób ratujemy zagrożone gatunki.
Tak, ale tylko pod warunkiem posiadania odpowiednich zezwoleń.
Nie, gdyż w ten sposób przyczyniamy się do zagłady chronionych gatunków.
Nie, gdyż jestem przeciwny trzymaniu jakichkolwiek zwierząt w niewoli.
Nie mam zdania.


© 2003 Welstand | designed by: bardzofajny.net