aktualności

Jak zarejestrować zwierzę?

Należy zgłosić się do wydziału zajmującego się ochroną środowiska w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miasta z wypełnionym wnioskiem zawierającym dane wnioskodawcy, nazwy gatunkowe rejestrowanych zwierząt i ich ilość w sztukach, podać miejsce i krótki opis miejsca przetrzymywania (hodowli) zwierząt, oraz cel ich posiadania. Urzędnicy mogą dysponować gotowym formularzem wniosku.
Do wniosku należy załączyć dokumenty (lub ich kopie) poświadczające pochodzenie zwierzęcia - zezwolenie na wwóz do kraju (lub zezwolenie na pozyskanie zwierzęcia z natury) - tzw. dokument CITES wydany przez Ministerstwo Środowiska (żółta kopia), lub dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w Polsce, w niewoli. Jeśli zakupu zwierzęcia dokonaliśmy w kraju, należy załączyć wypis z rejestru otrzymany od poprzedniego właściciela. Jeśli przy kupnie nie otrzymaliśmy potrzebnych dokumentów, oznacza to, iż zwierzę sprzedano nam nielegalnie. Nieuczciwego sprzedawcę można zgłosić Państwowej Inspekcji Handlowej.
Za rejestrację zwierząt pobierana jest opłata skarbowa: 5 złotych za złożenie podania i 50 groszy za każdy załącznik, a za wydanie zaświadczenia o wpisie z rejestru - 11 złotych.
W przypadku zmiany miejsca przetrzymywania zwierząt lub zmiany danych w rejestrze (np. zmiana ilości zwierząt), należy powiadomić o tym urząd w ciągu 14 dni.

Obowiązek rejestracji spoczywa także na pojedynczych osobach fizycznych posiadających chronione zwierzęta w celach niekomercyjnych. Kupując nawet jednego żółwia czy papugę w sklepie zoologicznym, w ciągu 2 tygodni od zakupu należy zgłosić się w urzędzie celem rejestracji.


Przewodnik wydany przez Ministerstwo Srodowiska

Komunikat Ministerstwa Srodowiska

Polskie nazwy gatunkowe zwierzat chronionych


sonda
Czy uważasz że domowa hodowla egzotycznych zwierząt chronionych powinna być dozwolona?

Tak, gdyż w ten sposób ratujemy zagrożone gatunki.
Tak, ale tylko pod warunkiem posiadania odpowiednich zezwoleń.
Nie, gdyż w ten sposób przyczyniamy się do zagłady chronionych gatunków.
Nie, gdyż jestem przeciwny trzymaniu jakichkolwiek zwierząt w niewoli.
Nie mam zdania.


© 2003 Welstand | designed by: bardzofajny.net